Điều dưỡng tại Đức

Đức ưu tiên tuyển dụng điều dưỡng tại Việt Nam

Đức ưu tiên tuyển dụng ngành điều dưỡng tại Việt Nam

Du học nghề điều dưỡng tại Đức là một trong những lĩnh vực chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong nghề cũng như những đức tính đáng quý của người Việt giúp lao động Việt có sức cạnh tranh trong ngành điều … Đọc thêm