Chia tay 18 học viên đi CHLB Đức ngày 10/04/2014

Ngày 10/04 vừa qua, An Việt Thành đã làm thủ tục thành công và đưa các bạn học viên ra sân bay làm thủ tục để bay sang Đức.

Chuyến bay lần này có 18 học viên đều bay sang thành phố Frankfurt để học tập và làm việc. Đa số trong chuyến bay này là các học viên tại trường Werdau (Trường đào tạo nghề về Điều dưỡng lão khoa và Dịch vụ cứu hộ).

Trước đó các bạn đã được đào tạo những khóa giao tiếp cơ bản tại Công ty.Với những kiến thức nền có được ngay ở Việt Nam, khi sang Đức các học viên sẽ có 1 tuần thử thách trước khi được phân công các khóa học và công việc phù hợp với năng lực.

Trong ngày bay, các học viên được tham gia hoàn thành các thủ tục cuối cùng trước khi ra sân bay ngay ở trụ sở Công ty. Tại đây, các bạn được ký các bản cam kết giữa học viên và Công ty và một số thủ tục cho công việc sinh hoạt và ăn ở ngay sau khi sang Đức.

16h, các bạn học viên đã có mặt đầy đủ tại trụ sở để hoàn thành thủ tục giấy tờ trước khi ra sân bay.

Trong  ngày bay, rất nhiều người nhà học viên theo ra tận sân bay để tiễn con, em mình sang Đức học tập và làm việc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày bay 10/04 vừa qua:

Học viên AVT chụp ảnh với người nhà
Học viên AVT chụp ảnh với người nhà
Học viên AVT chụp ảnh với người thân trong gia đình
Học viên AVT chụp ảnh với người thân trong gia đình
Học viên AVT chụp ảnh với người thân trong gia đình
Học viên AVT chụp ảnh với người thân trong gia đình